Wijkvisie

Het wijkgericht werken moet vanuit de praktijk worden vormgegeven. De gemeente wil de wijkraad en de samenwerking ermee versterken. Centraal staat daarin de goede communicatie en afstemming tussen gemeente en de wijkraad. De fysieke en sociale kaart staan centraal in de gezamenlijke aanpak en opdracht: de leefbaarheid van de wijk.

De wijkraad heeft een eigen visie op haar rol als wijkraad. De volgende drie zaken zijn voor de wijkraad van belang:

·        Behulpzaam orgaan voor burgers/bewoners naar de gemeente Leerdam;

·        Informatief doorgeefluik voor gemeente naar Buurtbeheergroepen, burgers/bewoners;

·        Ondersteunen van burger/bewoner als deze onvoldoende op vragen antwoord krijgt of niet geholpen wordt met het oplossen van problemen (uitvoerende zaken en/of communicatief).

 

Wijkplan

De gemeente ondersteunt de wijkraad met raad en daad bij het ontwikkelen van een wijkplan. In de eerste fase voor de periode 2016-2018 heeft de wijkraad Noord zelfstandig een eerste concept wijkplan op. In dit wijkplan verwoorden we onze speerpunten voor de planperiode. Een verdere uitwerking van het wijkplan zal in samenwerking met de gemeente moeten plaatsvinden. 

Voor de periode 2019-2012 is een tweede plan opgesteld. Beide plannen vindt u op deze website onder het tabblad wijkplan.