Wijkraad Noord en Het Huis van de Wijk Noord zijn onderstaande sponsoren dankbaar voor hun bijdrage. Dank zij hun bijdragen kunnen we verder met  het realiseren van onze doelstelling: Samen in Noord