Wijkraad Noord en Het Huis van de Wijk Noord zijn onderstaande sponsoren dankbaar voor hun bijdrage in 2020. Dank zij hun bijdragen kunnen we verder met  het realiseren van onze doelstelling: Samen in Noord